Website Banner
   
 
 
ทิเบตตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย
เป็นที่ราบสูงที่สูงที่สุดในโลก จนได้รับฉายาว่า "หลังคาโลก" ชาวทิเบต มีพระเป็นผู้นำของเขตปกครองพิเศษนี้ ชนพวกนี้นับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน คล้ายกับประเทศภูฏาน พลเมืองนับถือศาสนาอย่างเคร่งครัด จนได้รับ ฉายาว่า "แดนแห่งพระธรรม" (land of dharma)
 
 
   
     
 
 
  ::  ข่าวสารและกิจกรรม
 
 

 
  New
    สมเด็จพระเทน ซิน เกียตโซ ทะไลลามะ องค์ที่ 14 แห่งทิเบต...
    อ่านต่อ.....
   
 
 
  New
    ..... ..... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
    อ่านต่อ.....
 
   
 
 
  New
    ..... ..... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
.... .... .... .... .... .... .... ....
    อ่านต่อ.....
 
   
     
   
 
     
   
 
 
ประวัติย่อธิเบต
 
 
ประเภทบ้านพัก
 
 
อาหารการกิน
 
 
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 
 
แผนที่ประเทศธิเบต
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
 
   
   
   
     
 
             
 
     
 
 
     
© Copyright 2013 www.tibetthailand.info  All Rights Reserved
 
Current Pageid = 1